Louny – Jimlín – Pravda (Pnětluky)

Jimlín zámek

Louny – Jimlín – Pravda (Pnětluky)Délka trasy: 20 km

Popis trasy:

  • pěšky (cca 20,5 km), z Loun (Mírové náměstí) po červeně značené trase do Zbrašína (u vodárny) odtud dále po modré až na rozcestí pod Pravdou
  • autem (cca 20 min.), trasa Louny (Mírové náměstí), Jimlín, Opočno, Hřivice, Konětopy, rozcestí pod Pravdou (16,5 km), možnost parkování na návsi v Pnětlukách nebo přímo pod Pravdou 
    (z Pnětluk na Domoušice na křižovatce odbočit na Solopysky).       

Upozorňujeme, že místo na parkování je v lese!

  • vlakem (cca 25 min.), z vlakového nádraží Louny: trať Louny – Rakovník (přes Jimlín, Opočno, Touchovice, Hřivice ) vystoupit na zastávce Konětopy a dále pěšky do Pnětluk, odtud po zelené značce asi 1,5 km až k zřícenině hradu Pravda
  • na kole (cca 50 min.), trasa Louny (Mírové náměstí), Jimlín, Opočno, Hřivice, Konětopy, rozc. pod Pravdou (16,5 km)

Zeměchy

Malebná vesnička jihozápadně od Loun. Na návsi se nachází čtvercová, pozdně barokní kaple.

Jimlín

Na vrchu nad obcí se nachází Nový Hrad, původně pozdně gotický hrad z 15. století, barokně přestavěný na zámek. Má nápadnou barokní věž s cibulovou bání. Po levé straně přístupové cesty před zámkem stojí na zdobeném soklu barokní socha sv. Jana Nepomuckého, zhotovená z místního pískovce. Na ohradní zdi zahrady u domu čp. 225 při průjezdní silnici v obci se nachází další barokní socha sv. Jana Nepomuckého. Na návsi stojí novorománská kaplička z 19. století. Navštívit můžete největší atraktivitu této obce, nejbližší zámek u Loun – Zámek Nový Hrad.

Zámek Nový Hrad

www.zameknovyhrad.cz

Otevírací doba:

duben, říjen  ÚT –  PÁ  10:00 – 15:00  SO – NE  09:00 – 16:00
květen, září    ÚT – NE  10:00 – 17:00    
červen, červenec, srpen  ÚT – NE  09:00 – 17:00    

 

Opočno

Uprostřed obce se nachází jednolodní barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie, postavený na základech staršího gotického kostela. Z původní gotické stavby se zachovala spodní část věže s křížovou klenbou v přízemí. Na návsi nedaleko kostela stojí na čtyřhranném soklu barokní socha sv. Jana Nepomuckého.

Přírodní zajímavosti: Západně od obce v zatáčce mezi Lipencem a Opočnem výchozy glaukonitického pískovce („malnický řasák“) a zkameněliny mořských organismů z období svrchní křídy.

Touchovice

Z 18. století pochází pozdně barokní čtvercová zděná kaple se stanovou střechou, postavená na návsi.

Hřivice

Na návrší nad návsí stojí na místě staršího gotického kostela, zničeného požárem, barokní jednolodní kostel sv. Jakuba. V jeho průčelí jsou vnikách plastiky sv. Prokopa a Vojtěcha. Severně od kostela stojí zvonice s hodinami.

Konětopy

Na návsi pozdně barokní kaple se zvoničkou, poblíž křížek s reliéfem Pany Marie na soklu, lidová práce. Východně od obce se tyčí kopec Bor, na němž je pravěké, archeologicky dosud neprozkoumané hradiště.

Pnětluky

Na návrší v obci se nachází pozdně barokní jednolodní kostel sv. Matouše s trojúhelníkovým štítem v západním průčelí a věžičkou nad presbytářem. Ze starší zástavby obce se dochovala jednopatrová barokní sýpka nad rybníkem, v jejímž zdivu je zřejmě ukryta stará pnětlucká tvrz. Asi 1,5 km jihovýchodně od obce Pnětluky, přístupné po zelené značce, se v lese zachovaly zříceniny hradu Pravda. Jeho počátky jsou nejasné. Z opevnění se částečně zachovala hradební zeď, hluboké příkopy, parkán a mohutný val s dělostřeleckými stanovišti v severním předhradí. Ve zdivu se dochovala torza věžovité brány a dvou obytných budov, z nichž palác s dochovaným sklepem byl situován v západním nároží.